?

Log in

Storytelling [entries|friends|calendar]
joiku

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[25 Jul 2007|11:46am]
KieleniCollapse )
post comment

Njää [25 Jun 2006|05:11pm]
Kiinni jäit! Koska luet tätä tekstiä, se tarkoittaa että sinun täytyy kommentoida. Kommentoi ihan mitä haluat, kunhan teet sen. Laita tämä teksti omaan journaliisi ja nappaa kaikki journaliasi (vahingossakin) lukevat.
9 comments|post comment

Friends only [06 Jan 2006|06:06am]


Kommentoi, lisäännyn mielelläni.
Mutta vain jos et ole työnantajani, opettajani,
äitini tai muu vastaava (=ei-toivottu) henkilö.


2 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]